Header Ads

Tiền bạc không phải là giá trị của bản thân

TMG_Xạ hương Bradbury

Những người giàu hiểu rằng, tiền bạc không thể mua được tình yêu, bạn bè, sự tôn trọng hay hạnh phúc. Họ nhận ra giá trị của bản thân họ không thể đo bằng sự thành công về tài chính. Tạo dựng các mối quan hệ bằng năng lực bản thân sẽ giúp tình cảm trở nên bền vững hơn, là chỗ dựa tinh thần để họ cố gắng kiếm tiền

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.